EN: Kosmonaut has ended its activities since 28 February 2021.

NL: Eind februari 2021 heeft Kosmonaut haar activiteiten stopgezet.